tiistai 14. toukokuuta 2013

Visio, Missio & E-strategia

Kilpailukykyinen ja kasvuhaluinen yritys pohtii aktiivisesti toimintansa tuottavuutta, kannattavuutta ja kehittymismahdollisuuksia. Liiketoiminnan pitkäjänteinen strateginen suunnittelu käynnistyy sisäisen ja ulkoisen liiketoimintaympäristön analysoinnilla, jolloin joko itse tai ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen luodaan realistinen kokonaiskuva yrityksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista suhteessa nykyiseen ja ennakoitavaan kilpailutilanteeseen. (SWOT).
Toimintaympäristöanalyysin tulokset jalostetaan liiketoimintasuunnitelmaksi, jota suuntaa yrityksen tai toiminnan visio. Toimintaa ohjaa ns. toiminnanohjenuora eli missio ja sekä yrityskulttuurin kivijalka eli toiminnan arvot (normit, periaatteet, vastuullisuus, jne.)
Visio ja missio ovat toiminnan suunnittelun työkaluja, jotka auttavat yrityksen toimintaperiaatteiden määrittelyssä ja viestinnässä.  Toimiva visio kiteyttää toiminnan johtoajatuksen, on parhaimmillaan yksiselitteinen ja kristallinkirkas. Inspiroiva visio ohjaa ja suuntaa kaikkea yrityksen toimintaa, strategisesta suunnittelusta operatiiviseen viestintään.  
Sähköinen liiketoiminta keskittyy yrityksen ns. konehuoneeseen eli järjestelmäkokonaisuuteen, joka kattaa yrityksen erilaiset tietoteknisin ratkaisuin automatisoidut toimintaprosessit ja niiden joustavan kulun. E-strategian tavoitteena on luoda yrityksen yleistä liiketoimintastrategiaa tukeva tiekartta tietotekniikan ja viestintätekniikan hyödyntämisestä yrityksen liiketoiminnassa ja keskeisissä liiketoimintaprosesseissa.
E-strategiaa tarvitaan yrityksen oman ydinosaamisen määrittämiseen, kilpailukyvyn varmistamiseen, sisäisen ja ulkoisen joustavan kommunikoinnin ja asioinnin edesauttamiseen, myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen sekä edelläkävijyyteen oman toimintaympäristön arvoketjussa ja kilpailukentällä. Kirkas visio toimii peräsimenä myös yrityksen sähköisen liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.
Yrityksen visiota tukeva e-strategia tuottaa yritykselle monipuolisia välittömiä hyötyjä. Kustannussäästöjen ja toiminnan tehostumisen lisäksi dynaaminen e-strategia takaa yritykselle edelläkävijäaseman nopeiden markkinatilanteiden muutoksissa sekä kiinteän ja fyysisestä sijainnista riippumattoman dialogin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja arvoketjun muiden toimijoiden kesken.
E-strategian luonnostelussa kannattaa tukeutua vanhaan tuttuun SOSTAC-malliin (ks. aiempi postaus), jonka avulla on helppo hahmottaa strategiatyön eri vaiheet: missä olemme nyt, mitä tavoittelemme, mikä on tiekartta perille, miten toimimme käytännössä, kuka tekee ja mitä sekä miten mittaamme tulokset ja strategian onnistumisen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti